Omgaan met kinderen die last hebben van gehoorbeschadiging